Historien om

Brattrein Hotell

Ved bredden av Heddalsvannet, like før Notodden sentrum, ligger Brattrein Hotell idyllisk til. Men det som i dag er et moderne hotell i hjerte av verdensarven har tidligere vært barnehjem og Hydros kurs og konferansesenter.


Notodden i begynnelsen av 1900-tallet Foto: Notodden Historielag

En ny by vokser fram

Notodden som før i gamle dager het Hitterdalen var ikke noe industrisamfunn, det var jordbruk og skogbruk som gjaldt.

I 1894 overtok Ole H Holta slektsgården Tunga som ligger bare et lite steinkast fra Brattrein.Han var da også medeier og leder for i Tinfos papirfabrikker . Tinfos Papirfabrikk var på denne tid eid av Statskaufman Kirsblom og Norge var ennå i union med Sverige, Kong Oscar den andre er på tronen og Emil Stang fra Høyre er statsminister i Norge. Papirfabrikken gikk konkurs og Holta med 4 andre får kjøpt Tinfos på auksjon.Han kjøpte fallrettighetene til Svelgfoss og Lienfossen. Ambisjonen bak kjøpet var å bygge ut fallene og skape industri.

Holta og Tinfos var og særdeles involvert i Sam Eydes etablering på Notodden i 1905 og uten kraften fra Tinfos hadde det vel ikke vært mulig og skape det industri eventyret, som Norsk Hydro –Elektriske kvælstofaktieselskab, den gang het ved oppstarten på Notodden i 1905.

Notodden var da et bondesamfunn men Hydros industrireising resulterte i en «byggeboom» hvor de mange arbeiderne skulle huses. Først for rallarene, siden arbeiderene som fikk sitt arbeid i denne nye industrien.


Potetsetting i hagen på Brattrein Barnehjem

Brattrein Barnehjem

Brattrein ble bygget av sanitetskvinnene i 1924. Formålet ved byggingen var å åpne et barnehjem for tuberkulosetruede barn. På det meste så sies det at det var opptil 70 barn her på Brattrein.
Det finnes ikke så mye informasjon om barnehjemmet, og etter at tuberkulosen ble utryddet ble Brattrein omgjort til et vanlig barnehjem for de som trengte dette.

Sykepleierstudenter og barnepleiere tok hånd om barn som i noen tilfeller var på Brattrein hele oppveksten, til de ble 15 år.
Av informanter har vi hørt at barna hadde det godt på Brattrein men at de var fattige og måtte sy alle klær selv og den store hagen ble brukt til å dyrke mat.

Det ble etter hvert bestemt at barna skulle være i mindre enheter, mer lik vanlige familier og i 1956 solgte Notodden helselag Brattrein til Norsk Hydro.

Hydroledelsen ser mot Hydroparken fra Brattrein

Hydroansatte på kurs og konferanse i 1970

Brattrein- Hydros kurs og konferansesenter

Norsk Hydros intensjon med kjøpet av Brattrein var å skape en bedriftsskole for å utdanne og skolere sine egne ansatte. På den tiden var dette vanlig for store bedrifter i Europa. Det var i hovedsak et sted for å lære opp formenn til å lede sine folk etter moderne prinsipper, øke forståelsen av bedriftsøkonomi og for å forankre nødvendigheten av samarbeid på alle hold.

Men Brattrein hadde også en videre oppgave for Norsk Hydro og det var erkjennelsen av viktigheten om at «alle er i samme båt og må trekke i samme retning, om resultatet som helhet skulle bli vellykket.» – og det ble det jo!

Valget av plassering falt på Notodden og Brattrein, på grunn av sin geografiske beliggenhet. Med bil så var det på den tiden ca to timer fra Oslo, Eidanger(Herøya) og Rjukan. Så dette var meget sentralt. Av avgjørende betydning var også at det fantes en eiendom som selskapet straks kunne overta. Tomten som var på 7 mål lå vakkert plassert med utsikt over Heddals vannet, Notodden saltpeterfabrikk og favna i sitt panorama store deler av Heddal, vestsiden av Lifjellområdet og Sauherad.

Bygningen var på ca 1000 kvadratmeter fordelt på 3 etasjer. Ombyggingen av Brattrein kostet Hydro kr 800 000,- i 1957. Tilsvarende ombygging i dagens verdi vil da bli omtrent 11 millioner norske kroner. 5 September 1957 ble Brattrein Opplæringsinstitutt åpnet, som et av Norges første, private og mest moderne opplæringsinstitutt på den tid.

I årene fram til 2005 har Brattrein vært vertskap for hydroansatte både inn og utland. Deres eget kurs og kompetansesenter som de var meget stolte og glade i.


Telemarksgalleriet & Lysbuen, Notodden

Derfor bør du besøke Notodden

Den 5. Juli 2015 ble Notodden og Rjukan industriarv innskrevet i UNESCOs verdensarvliste. Innskrivingen bygger på en epokegjørende oppfinnelse; industriell fremstilling av gjødsel til landbruket bed hjelp av vannkraft. Industriarven er et uttrykk for «gjennomgripende samfunnsendringer» og «fremragende prestasjoner som representerer en viktig tilvekst for menneskeheten på vitenskapens og ingeniørkunstens områder» Ifølge UNESCO skiller Rjukan-Notodden industriarv seg ut som «et eksempel på en ny global industri tidlig i 20. århundre».
Dette har Sam Eyde, Kristian Birkeland og Norsk Hydro har all ære for, med hjelp av Tinfos og Holta. En fantastisk industrihistorie som vi alle her er veldig stolte av å være en del av.

Reisetips

Sjekk ut disse lenkene for flere tips og planlegg din ferie til verdensarvbyen Notodden:

Les mer om Rjukan-Notodden Industriarv
Les mer om Notodden og attraksjoner

Brattreins Gate 9, 3683 NOTODDEN
Email : post@brattrein.no
Tlf : +47 35 01 23 00