Historien om

Brattrein Hotell

Ved bredden av Heddalsvannet, like før Notodden sentrum, ligger Brattrein Hotell idyllisk til. Men det som i dag er et moderne hotell i hjerte av verdensarven har tidligere vært barnehjem og Hydros kurs og konferansesenter.


Notodden i begynnelsen av 1900-tallet Foto: Notodden Historielag

En ny by vokser fram

Notodden som før i gamle dager het Hitterdalen var ikke noe industrisamfunn, det var jordbruk og skogbruk som gjaldt.

I 1894 overtok Ole H Holta slektsgården Tunga som ligger bare et lite steinkast fra Brattrein.Han var da også medeier og leder for i Tinfos papirfabrikker . Tinfos Papirfabrikk var på denne tid eid av Statskaufman Kirsblom og Norge var ennå i union med Sverige, Kong Oscar den andre er på tronen og Emil Stang fra Høyre er statsminister i Norge. Papirfabrikken gikk konkurs og Holta med 4 andre får kjøpt Tinfos på auksjon.Han kjøpte fallrettighetene til Svelgfoss og Lienfossen. Ambisjonen bak kjøpet var å bygge ut fallene og skape industri.

Holta og Tinfos var og særdeles involvert i Sam Eydes etablering på Notodden i 1905 og uten kraften fra Tinfos hadde det vel ikke vært mulig og skape det industri eventyret, som Norsk Hydro –Elektriske kvælstofaktieselskab, den gang het ved oppstarten på Notodden i 1905.

Notodden var da et bondesamfunn men Hydros industrireising resulterte i en «byggeboom» hvor de mange arbeiderne skulle huses. Først for rallarene, siden arbeiderene som fikk sitt arbeid i denne nye industrien.


Potetsetting i hagen på Brattrein Barnehjem

Brattrein Barnehjem

Brattrein ble bygget av sanitetskvinnene i 1924. Formålet ved byggingen var å åpne et barnehjem for tuberkulosetruede barn. På det meste så sies det at det var opptil 70 barn her på Brattrein.
Det finnes ikke så mye informasjon om barnehjemmet, og etter at tuberkulosen ble utryddet ble Brattrein omgjort til et vanlig barnehjem for de som trengte dette.

Sykepleierstudenter og barnepleiere tok hånd om barn som i noen tilfeller var på Brattrein hele oppveksten, til de ble 15 år.
Av informanter har vi hørt at barna hadde det godt på Brattrein men at de var fattige og måtte sy alle klær selv og den store hagen ble brukt til å dyrke mat.

Det ble etter hvert bestemt at barna skulle være i mindre enheter, mer lik vanlige familier og i 1956 solgte Notodden helselag Brattrein til Norsk Hydro.

Hydroledelsen ser mot Hydroparken fra Brattrein

Hydroansatte på kurs og konferanse i 1970

Brattrein- Hydros kurs og konferansesenter

Norsk Hydros intensjon med kjøpet av Brattrein var å skape en bedriftsskole for å utdanne og skolere sine egne ansatte. På den tiden var dette vanlig for store bedrifter i Europa. Det var i hovedsak et sted for å lære opp formenn til å lede sine folk etter moderne prinsipper, øke forståelsen av bedriftsøkonomi og for å forankre nødvendigheten av samarbeid på alle hold.

Men Brattrein hadde også en videre oppgave for Norsk Hydro og det var erkjennelsen av viktigheten om at «alle er i samme båt o